İLETİŞİM

• ANTALYA MERKEZ OFİS & FABRİKA

 

Karşıyaka Mah.Süleyman Demirel Bulvarı No:220 Varsak/ANTALYA

Tel 0 (242) 417 79 30

Faks 0 (242) 417 79 68

E-mail info@efaluminyum.com

 

BİZİ TAKİP EDİNİZ : facebook/efaluminyum

Karşıyaka Mah.Süleyman Demirel Bulvarı No:220 Varsak/ANTALYA

T: 0 (242) 417 79 30 I F: 0 (242) 417 79 68